Cookies
Provozovatel webu, společnost interNETmania s.r.o., Přeštická 1087/22, 102 00 Praha, IČ 28615484, jako správce osobních údajů, zpracovává na tomto webu cookies potřebné pro fungování webových stránek a pro analytické účely a v případě vašeho souhlasu také pro retargeting. Více informací
Souhlasím
Zákaznická linka: 732 630 662 (Po-Pá 8-17 h)
Na tonery jsme tady my.
Přihlaste se
Už jsem u vás nakupoval

Ochrana osobních údajů

Společnost interNETmania s.r.o., se sídlem Přeštická 1087/22, 102 00 Praha, IČ: 28615484, provozovatel internetového obchodu OriginalniTonery.cz se při zpracování osobních údajů zákazníků řídí zejména Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů (dále jen „Nařízení”) a platnou legislativou upravující oblast ochrany osobních údajů. Zpracování provádíme pouze v nezbytném v rozsahu, který odpovídá charakteru poskytovaných služeb i účelu konkrétního zpracování.

Bližší informace Vám rádi poskytneme telefonicky na lince +420 732 630 662, nebo prostřednictvím emailu info@originalnitonery.cz.

Bezpečnost Vašich údajů je naší prioritou a svěřené osobní údaje chráníme před zneužitím. Dle nového Nařízení EU (tzv. GDPR) jsme upravili podmínky pro zpracování těchto údajů tak, aby plně vyhovovaly náročným bezpečnostním kritériím. Dodržujeme přísná pravidla, jež určují, který zaměstnanec, či útvar má přístup k Vašim osobním údajům a které osobní údaje může zpracovávat. Vaše osobní údaje nepředáváme třetím stranám s výjimkou případů, kdy máme Váš souhlas nebo nás k tomu opravňuje, resp. zavazuje, právní předpis, jako například v případě dopravců či výdejen zboží, nebo v případě orgánů činných v trestním řízení.

Níže podrobně uvádíme informace o zpracování osobních údajů, pokud by Vám nebylo něco jasné, rádi Vám cokoliv vysvětlíme. Jestliže nesouhlasíte se způsobem, jakým zpracováváme Vaše osobní údaje, můžete podniknout kroky k ochraně svých práv (viz níže v sekci Jaká jsou Vaše práva?).

Osobní údaje a jejich zpracování

Zpracováváme údaje, které nám umožňují poskytovat profesionální služby a komfortní obsluhu našich zákazníků. Jde téměř výhradně o údaje, které jsme od vás obdrželi, dále pak některé údaje od třetích stran týkající se úhrady zboží nebo jeho doručení.

Základní údaje

Identifikační údaje

Mezi základní údaje patří Vaše jméno a příjmení, dále pak zejména fakturační a doručovací adresa, IČO a DIČ (pokud podnikáte). Identifikační údaje jsou nezbytnou součástí každé smlouvy, kterou s námi uzavíráte. Sběr a použití těchto identifikačních údajů, nám nařizují právní předpisy, jako je například zákon o účetnictví nebo Občanský zákoník.

Kontaktní údaje

Pokud nám sdělíte Vaše kontaktní údaje, jako například telefon nebo email, můžeme Vám poskytnout rozšířené individuální služby podle Vašich preferencí. Bez znalosti kontaktních údajů bychom Vám některé naše služby ani nemohli poskytovat. Mimo jiné Vám umožňujeme pohodlnou elektronickou komunikaci, bonusový program či telefonické objednávky a také proto spravujeme Vaše přístupové údaje – zejména přihlašovací jména a hesla, která slouží k bezpečné autentizaci vaší osoby.

Údaje o produktech a službách

Vaše údaje zpracováváme také v průběhu využívání našich služeb. Abychom mohli realizovat Vaši objednávku, potřebujeme znát údaje o Vámi vybraných produktech, objednaném množství, preferovaný způsob doručení a úhrady objednávky. Při úhradě Vaší objednávky potřebujeme znát nezbytné údaje o platbě, jako jsou např. uhrazená částka, identifikace plátce prostřednictvím čísla Vašeho účtu nebo symbolů platby.

Některé sledované údaje usnadňují a urychlují Váš nákup, jde např. o preferované značky a produkty. Zpracováváme rovněž informace o tom, z jakých zařízení k našim službám přistupujete elektronickou cestou. To nám pomáhá při optimalizaci našich platforem a jejich dalším vývoji, stejně jako při zvyšování bezpečnosti. Mezi tyto údaje patří IP adresa, informace o prohlížeči a hardwaru zařízení. Zároveň v tomto ohledu dochází k ukládání tzv. cookies do Vašeho zařízení.

Údaje z naší komunikace a interakce

Díky Vašim názorům a vyjádřením Vašich preferencí můžeme zkvalitňovat naše služby a nabízet Vám takové produkty, které odpovídají Vašim požadavkům. Mezi tyto údaje patří také údaje z používání našich webových stránek, dále pak informace o našem vzájemném kontaktu prostřednictvím telefonu, emailu, on-line chatu, včetně řešení reklamací a servisních požadavků.

Další údaje

Pro bezpečnostní účely pořizujeme kamerové záznamy našich skladových a obchodních prostor.

Proč zpracováváme Vaše data?

Vaše údaje zpracováváme v nezbytném rozsahu pro příslušný účel. Většina zpracování je odůvodněna tím, že je to potřebné pro realizaci poskytované služby. Zahrnuje to případy, kdy připravujeme novou objednávku nebo je plněna již potvrzená objednávka. Typicky jde o identifikaci Vaší osoby, ale i údaje nezbytné k identifikaci úhrady objednávky a k doručení zboží.

Povinností ke zpracování údajů nám stanoví řada právních předpisů. Mnohé údaje musíme zpracovávat pro účely účetnictví nebo archivace. V ostatních případech Vaše údaje pracováváme pouze s Vaším souhlasem.

Účely zpracování dle kategorií:

Klientský servis

Identifikace a autentizace klienta

Abychom mohli realizovat objednávku a poskytovat naše služby, potřebujeme znát Vaše identifikační a kontaktní údaje. Abyste si mohli pohodlně objednávat své produkty, využívat bonusový program nebo reklamovat zboží z našich webových stránek a mohli s námi komunikovat elektronicky, spravujeme Vaše přístupové údaje – zejména přihlašovací jména a hesla, které slouží k bezpečné autentizaci Vaší osoby.

účel a právní základ zpracování: plnění Vaší objednávky a souvisejících služeb, plnění povinností z právních předpisů


Komfort na našich webových stránkách

Používáme údaje pro tento účel, s cílem zajistit přizpůsobení zobrazení a poskytnutí pohodlného využívání našich webových stránek, dále za účelem měření návštěvnosti webu a cílení reklamy. K tomu napomáhají soubory cookies. Pomocí nich můžeme respektovat Vaše preference.

účel a právní základ zpracování: měření návštěvnosti webu a přizpůsobení zobrazení webových stránek jsou zpracovávány na základě oprávněného zájmu společnosti, cílení reklamy na základě vašeho souhlasu


Řízení vztahů se zákazníky

Respektujeme Vaše potřeby a preference. Za tímto účelem se snažíme mít ucelený přehled o tom, jaké produkty využíváte a jaká máte přání. Řešíme s Vámi nejrůznější záležitosti týkající se kvality, ceny a parametrů produktů. Zjišťujeme, zda jste s produkty a našimi službami spokojený a případně máte zájem o jiné produkty.

účel a právní základ zpracování: pro ochranu našich práv a oprávněných zájmů


Produkty a služby

Objednáním produktů a využíváním našich služeb, dochází z naší strany ke zpracování Vašich údajů. Primárně se jedná o identifikační, kontaktní údaje a transakční údaje. Spravujeme tyto údaje a umožňujeme Vám je elektronicky aktualizovat, abychom Vám usnadnili využívání našich služeb.

účel a právní základ zpracování: plnění Vaší objednávky


Zasílání servisních zpráv

V rámci poskytování našich služeb Vám zasíláme zprávy, které slouží k realizaci Vaší objednávky.

účel a právní základ zpracování: plnění Vaší objednávky, pro ochranu našich práv a oprávněných zájmů


Vytváření analytických modelů

Při tvorbě analytických modelů spojujeme, porovnáváme a analyzujeme naše obchodní data v agregované, příp. plně anonymizované podobě, aby bylo možné statistickými metodami správně odhadnout a poté naplnit potřeby vybraných kategorií zákazníků.

účel a právní základ zpracování: pro ochranu našich práv a oprávněných zájmů


Marketing

V rámci marketingových činností zasíláme obchodní sdělení týkající se našich produktů a služeb formou emailu. Zpracováním za účelem marketingu rozumíme poznání Vašich preferencí a vyhotovení nabídky produktů dle Vašich potřeb.

účel a právní základ zpracování: na základě Vašeho souhlasu, pro ochranu našich práv a oprávněných zájmů


Využíváme také možnost poskytování odborných rad a návodů k pohodlnému a bezpečnému užívání našich produktů, spojených se slevovými akcemi či soutěžemi o ceny.

účel a právní základ zpracování: pro ochranu našich práv a oprávněných zájmů

Vnitřní správa

Právní spory

V případě, že jsme nuceni vymáhat naše pohledávky právní cestou, resp. pokud jsme účastníky soudního řízení, a řízení se týká Vaší osoby, použijeme v nezbytném rozsahu Vaše údaje.

účel a právní základ zpracování: pro ochranu našich práv a oprávněných zájmů


Testování změn software

V některých případech nelze nový software zavést bez účinného testování na datech našich klientů.

účel a právní základ zpracování: pro ochranu našich práv a oprávněných zájmů


Vnitřní správa, reporting, řízení informací, optimalizace procesů, školení

Pro účely řádného výkonu činností našimi zaměstnanci také zpracováváme osobní údaje. Data jsou používána pro účely plánování, vyhodnocování anebo větší efektivity, např. se vyhodnocuje časové rozložení objednávek nebo kontaktování klientského servisu v průběhu dne, objednávané množství jednotlivých produktů, apod. Pro tyto účely pracujeme s agregovanými daty, které nemají přímou vazbu ke konkrétní osobě.

účel a právní základ zpracování: pro ochranu našich práv a oprávněných zájmů

Jak dlouho uchováváme Vaše údaje?

Vaše údaje uchováváme pouze po nezbytně nutnou dobu, vycházíme přitom ze lhůt, které nám ukládá platná legislativa. Při nakládání s Vašimi údaji dodržujeme pravidla datové minimalizace. To znamená, že máme nastavena přísná vnitřní pravidla archivace, která zajišťují, že údaje nedržíme déle, než jsme oprávnění.

Předání osobních údajů třetím stranám

Vaše osobní údaje zásadně udržujeme v rámci naší společnosti. Údaje předáváme třetím stranám pouze, pokud nám to povolíte nebo to zakotvuje zákon. Z povahy našeho podnikání jsou Vaše údaje zpracovávány spolupracujícími doručovateli objednaného zboží a dodavateli souvisejících služeb.

Doručovatelé objednaného zboží

V rámci objednávky si svobodně zvolíte způsob doručení zboží a za tímto účelem poskytujeme Vaše kontaktní údaje zvolenému dopravci nebo zástupci výdejního místa a tyto subjekty se pro nás stávají zpracovateli osobních údajů. Našimi partnery pro doručování objednaného zboží jsou zejména společnosti DPD, PPL, Geis a Česká pošta.

Naši dodavatelé

Některé služby pro nás vykonávají externí dodavatelé a může při tom docházet ke zpracování osobních údajů. Takto pověření dodavatelé se stávají zpracovatelem osobních údajů. Zpracovatel je oprávněn nakládat s údaji výhradně pro účely výkonu činnosti, ke které je pověřen. V takovém případě není pro účely výkonu zpracovatelské činnosti vyžadován Váš souhlas, neboť zpracování umožňuje přímo zákon.

Našimi dodavateli souvisejících služeb jsou zejména:

  • poskytovatelé IT služeb, včetně cloudových uložišť
  • poskytovatelé archivačních služeb
  • advokáti a subjekty vymáhající naše pohledávky
  • marketingové agentury
  • poskytovatelé hromadných produktů, např. hromadného pojištění
  • poskytovatelé tiskových a poštovních služeb, včetně kurýrů

Jaká jsou Vaše práva?

Vaše údaje zpracováváme transparentně, korektně a v souladu se zákonem. Za podmínek stanovených v Nařízení máte právo požadovat přístup k Vašim osobním údajům, právo na opravu nebo výmaz Vašich osobních údajů, popřípadě omezení jejich zpracování, právo vznést námitku proti zpracování Vašich osobních údajů a dále právo na přenositelnost Vašich osobních údajů.

Pokud byste se domníval(a), že zpracováním Vašich osobních údajů bylo porušeno či je porušováno Nařízení, máte mimo jiné právo požádat o vysvětlení, požadovat, abychom odstranili takto vzniklý stav, zejména můžete požadovat provedení opravy, doplnění, popř. výmaz osobních údajů nebo podat stížnost u dozorového úřadu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů.

Nemáte povinnost osobní údaje poskytnout. Poskytnutí Vašich osobních údajů je nutným požadavkem pro uzavření a plnění smlouvy a bez poskytnutí Vašich osobních údajů není možné smlouvu uzavřít či ji ze strany správce splnit.


Pro bližší informace nás neváhejte kontaktovat na telefonním čísle +420 732 630 662 nebo prostřednictvím emailu info@originalnitonery.cz.

Zboží je skladem
Doručíme do 2 pracovních dnů
Skladem

dsdsdsdsdsd

Nedostupné

Zboží není momentálně skladem. Je na cestě od dodavatele,
dostupnost je odlišná podle značky náplně.
O době dodání Vás po objednání budeme informovat.

Poslední kus skladem

Na skladě je momentálně poslední kus.

 

Poslední kusy skladem
Skladem externě

dsdsdsdsdsd

Zboží není momentálně skladem. Je na cestě od dodavatele, dostupnost je odlišná podle značky výrobce. O době dodání Vás po objednání budeme informovat.